INFODATA
Thesaurus

D
Homepage
weiter
zurück
 
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z   

 
Dachthesaurus
Recherche in eDepot
Dänisch
Recherche in eDepot
Data Mining
Recherche in eDepot
Data Warehouse
Recherche in eDepot
Datei
Recherche in eDepot
Dateiaufbau
Recherche in eDepot
Dateiorganisation
Recherche in eDepot
Daten
Recherche in eDepot
Datenanalyse
Recherche in eDepot
Datenanordnung
Recherche in eDepot
Datenausgabe
Recherche in eDepot
Datenaustausch
Recherche in eDepot
Datenbank
Recherche in eDepot
Datenbankaufbau
Recherche in eDepot
Datenbankbetreiber
Recherche in eDepot
Datenbankmanagementsystem
Recherche in eDepot
Datenbankorganisation
Recherche in eDepot
Datenbanksprache
Recherche in eDepot
Datenbanksystem
Recherche in eDepot
Datenbankverwaltungssystem
Recherche in eDepot
Datenbasis
Recherche in eDepot
Datenbeschreibungssprache
Recherche in eDepot
Datendefinitionssprache
Recherche in eDepot
Datendokumentation
Recherche in eDepot
Dateneingabe
Recherche in eDepot
Datenendgerät
Recherche in eDepot
Datenerfassung
Recherche in eDepot
Datenerfassungsblatt
Recherche in eDepot
Datenerfassungsgerät
Recherche in eDepot
Datenerhebung
Recherche in eDepot
Datenerhebungskatalog
Recherche in eDepot
Datenfeld
Recherche in eDepot
Datenfernverarbeitung
Recherche in eDepot
Datenkommunikation
Recherche in eDepot
Datenkonvertierung
Recherche in eDepot
Datenmanipulationssprache
Recherche in eDepot
Datenmodell
Recherche in eDepot
Datennetz
Recherche in eDepot
Datenorganisation
Recherche in eDepot
Datenschutz
Recherche in eDepot
Datenschutzgesetz
Recherche in eDepot
Datensicherung
Recherche in eDepot
Datensichtstation
Recherche in eDepot
Datenspeicher
Recherche in eDepot
Datenstruktur
Recherche in eDepot
Datenträger
Recherche in eDepot
Datenübertragung
Recherche in eDepot
Datenverarbeitung
Recherche in eDepot
Datenverarbeitungsanlage
Recherche in eDepot
Datenverknüpfung
Recherche in eDepot
DBE
Recherche in eDepot
DBMS
Recherche in eDepot
Decision Support System
Recherche in eDepot
Deduktion
Recherche in eDepot
Deduktionssystem
Recherche in eDepot
Definition
Recherche in eDepot
Demographie
Recherche in eDepot
Dependenzgrammatik
Recherche in eDepot
Depotbibliothek
Recherche in eDepot
Design
Recherche in eDepot
Deskriptor
Recherche in eDepot
Desktop Publishing
Recherche in eDepot
Deutsch
Recherche in eDepot
Dezentralisierung
Recherche in eDepot
Dezimale Klassifikation
Recherche in eDepot
Dezimalklassifikation
Recherche in eDepot
Diagramm
Recherche in eDepot
Dialogdienst
Recherche in eDepot
Dialogsystem
Recherche in eDepot
Dialogteilnehmerdienst
Recherche in eDepot
Diapositiv
Recherche in eDepot
Didaktik
Recherche in eDepot
Dienstleistung
Recherche in eDepot
Dienstvereinbarung
Recherche in eDepot
Digital
Recherche in eDepot
Diplom-Dokumentar
Recherche in eDepot
Diplomarbeit
Recherche in eDepot
Direktzugriff
Recherche in eDepot
Diskette
Recherche in eDepot
Dissertation
Recherche in eDepot
Distributed data processing
Recherche in eDepot
DK
Recherche in eDepot
Dokument
Recherche in eDepot
Dokumentar
Recherche in eDepot
Dokumentarische Bezugseinheit
Recherche in eDepot
Dokumentart
Recherche in eDepot
Dokumentation
Recherche in eDepot
Dokumentationsassistent
Recherche in eDepot
Dokumentationsdienst
Recherche in eDepot
Dokumentationsprozess
Recherche in eDepot
Dokumentationssprache
Recherche in eDepot
Dokumentationsstelle
Recherche in eDepot
Dokumentationswesen
Recherche in eDepot
Dokumentationswürdigkeit
Recherche in eDepot
Dokumentationszentrum
Recherche in eDepot
Dokumentenanalyse
Recherche in eDepot
Dokumentenart
Recherche in eDepot
Dokumentenauswahl
Recherche in eDepot
Dokumentenmanagement
Recherche in eDepot
Doppel
Recherche in eDepot
Doppelarbeit
Recherche in eDepot
Downloading
Recherche in eDepot
Drucker
Recherche in eDepot
Druckmedien
Recherche in eDepot
Drucksache
Recherche in eDepot
Druckverfahren
Recherche in eDepot
Duplizität
Recherche in eDepot