INFODATA
Thesaurus

O
Homepage
weiter
zurŁck

†† A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ††


Objektdokumentation
Recherche in eDepot
Objektklassifikation Ü
Recherche in eDepot
Objektorientiert
Recherche in eDepot
OCR (Optical character recognition)
Recherche in eDepot
Offenes System
Recherche in eDepot
÷ffentlich
Recherche in eDepot
÷ffentliche Bibliothek
Recherche in eDepot
÷ffentliche Verwaltung
Recherche in eDepot
÷ffentlicher Dienst
Recherche in eDepot
÷ffentliches Netz
Recherche in eDepot
÷ffentlichkeitsarbeit
Recherche in eDepot
Offline
Recherche in eDepot
÷kologie
Recherche in eDepot
On-demand-publishing
Recherche in eDepot
On-the-job training
Recherche in eDepot
Online
Recherche in eDepot
Online Katalogisierung
Recherche in eDepot
Online public access catalog
Recherche in eDepot
Online-Datenbank
Recherche in eDepot
Online-Dienst
Recherche in eDepot
OPAC
Recherche in eDepot
Operations Research
Recherche in eDepot
Optik
Recherche in eDepot
Optische Speicherplatte
Recherche in eDepot
Optische Zeichenerkennung
Recherche in eDepot
Optischer Belegleser
Recherche in eDepot
Optisches Lesen
Recherche in eDepot
Ordnung
Recherche in eDepot
Ordnungslehre
Recherche in eDepot
Ordnungssystem
Recherche in eDepot
Organisation
Recherche in eDepot
Organisationen
Recherche in eDepot
Organisationslehre
Recherche in eDepot
Organisationsrecht
Recherche in eDepot
ORL
Recherche in eDepot
Orthographie
Recherche in eDepot
Orts-, Regional- und Landesplanung
Recherche in eDepot
Output
Recherche in eDepot
Ozeanographie
Recherche in eDepot